Tjejzonen

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Tjejer mellan 12 och 25 år erbjuds virtuella eller fysiska möten med en så kallad storasyster som lyssnar. Denna storasyster är en volontär som frivilligt ger sin tid och sitt engagemang för att hjälpa unga tjejer. Just att få sin röst hörd är viktigt om man mår dåligt eller har olika problem och kan vara en viktig utgångspunkt för att uppnå förändring. För Tjejzonen är det övergripande målet att försöka undvika psykisk ohälsa hos tjejer. En stor fördel med organisationen är att tjänsterna som erbjuds bland annat sker virtuellt genom e-post och chatt. Stödorganisationen är därför rikstäckande och kan hjälpa tjejer över hela landet.

Vilka arbetar på Tjejzonen?

I grund och botten bygger Tjejzonen på insatser från volontärer. De har blivit utbildade och får också handledning och feedback på sitt arbete. Under 2013 tog organisationens volontärer emot ca 10 000 samtal av unga tjejer i behov av hjälp. Organisationen stjejzonentartade 1998 och har sedan dess vuxit i betydelse för varje år. De ses som ett komplement till andra stödåtgärder såsom Elevhälsan och BUP, dit unga tjejer med psykisk ohälsa frekvent vänder sig. Ibland figurerar Tjejzonen i media. Tanken är att vara något av tjejernas röst i samhället.

Varför startades denna stödorganisation?

Undersökningar har visat att tjejers psykiska ohälsa har ökat markant sedan 1980-talet. Bland annat rör det sig om ätstörningar, drogmissbruk och självskadebeteende. Utan någon att prata med har problemen en tendens att förvärras. Tjejzonen finns där för att unga tjejer villkorslöst ska kunna dela med sig av sina problem och känslor. Om de får lättare att hantera sina negativa tankar ges de ofta chansen att ta sig ur en negativ spiral och antingen söka professionell hjälp eller med egen viljestyrka uppnå positiv förändring.

Tjejzonen har vunnit flera priser för sitt arbete. År 2012 fick de Wendelapriset med motiveringen ”För modet, engagemanget och hjärtat att förändra livet for unga kvinnor” och år 2013 fick de pris från Anna Lindhs Minnesfond.