Män för jämställdhet

Män för Jämställdhet är en feministisk organisation som verkar ideellt. Målet är att motverka mäns våld och bidra till ett mer jämställt samhälle där män och kvinnor är jämlikar. För att uppnå detta är ett viktigt delmål att bryta den koppling som finns mellan våld och manlighet, samt förändra de rådande normer som finns kring maskulinitet. Det är en medlemsorganisation som välkomnar medlemmar oavsett kön.

Vad arbetar Män för Jämställdhet med?

Organisationen är en plattform för män och pojkar att engagera sig i just frågor som rör jämställdhet. Ofta är det kvinnor som är drivande i dessa frågor, men föreningen vill att män i högre grad utnyttjar sin drivkraft för att påskynda en samhällsförändring i posijämställdhettiv riktning. Genom åren har Män för Jämställdhet byggt upp mycket kunskap kring våldsförebyggande arbete och kring frågor som gäller maskulinitet. Denna kunskap utnyttjas för att informera och utbilda andra. I slutändan är tanken att konkret förebygga våld bland barn och unga.

Män för Jämställdhet arbetar också med att föräldraskap ska bli mer jämställt. De ger föräldrastöd för män, både i Sverige och i övriga världen. Det är ingen hemlighet att kvinnor ofta tar ett oproportionerligt stort ansvar gällande barnen. Män är i regel intresserade av att hjälpa till mer och då är det viktigt att samhället inte är uppbyggt för att föräldrar inte ska bli ekonomiskt lidande om mannen tar sitt ansvar. Sist men inte minst verkar organisationen för att män ska engagera sig i sexuellt samtycke och mot sexuellt våld. Det är ett stort samhällsproblem där även brister i lagstiftningen kommer in i bilden.

Internationellt sett finns ett större nätverk som heter MenEngage. Män för Jämställdhet är medlemmar i MenEngage och arbetar med deras tre huvudsakliga budskap:

1. Kvinnor är jämlikar. En mer jämlik, jämställd och rättvis värld gynnar alla.

2. Män måste agera. Även männen måste vara en del av lösningen för att komma vidare. Jämställdhet kan endast uppnås tillsammans.

3. Fred är möjlig. Brett engagemang för fredliga lösningar mellan länder, människor och olika grupper. Strävan efter icke-våld.