Arvfondsprojekt

Arvfondsprojekt är en svensk statlig fond som instiftades redan 1928. Till Allmänna Arvsfonden går arv när någon avlider och det inte finns någon släkting närmare än kusin eller något skrivet testamente, med andra ord när dödsboet inte har någon arvinge. Situationen är vanligare än vad många tror och Arvsfonden förvaltar mångmiljardbelopp.

Vad görs med avkastningen från fonden? Svaret är att Arvsfonden har fått i uppdrag att främja ideell verksamhet för barn, ungdomar och funktionsnedsatta. Fondförvaltare är Kammarkollegiet och myndigheten Arvsfondsdelegationen ansvarar i sin tur för att besluta vilka olika Arvfondsprojekt som ska stödjas. Dessutom ser de till att följa upp Arvsfondsprojekten. Varje år får cirka 400 Arvfondsprojekt stöd ur Arvsfonden.

Exempel på Arvfondsprojekt

FATTA MAN är ett Arvsfondsprojekt som syftar till att pojkar och män ska ta ansvar för en positivarvfondsprojekt utveckling mot en lagstiftning som bygger på samtycke. Tanken är att komma bort från det sexuella våld som är frekvent förekommande i dagens samhälle. Ursprunget till detta arvfondsprojekt var en stor frustration med destruktiva manlighetsnormer och brister i utformningen av rättssystemet.

Det bygger också på en insikt att kvinnor inte är de enda som ska driva frågan. FATTA MAN handlar i huvudsak om att rikta sig mot män och förändra synen på mannen och typisk manlighet. Just att satsa på mannens perspektiv är en frisk fläkt i en debatt som ofta fokuserar på offrens perspektiv. Målet på sikt är ett samhälle där alla oavsett kön känner trygghet. En av organisationerna bakom satsningen är Män för Jämställdhet. De har redan kompetens och erfarenhet inom området, vilket gör att arvfondsprojekt kan vara fast förankrat i tillgänglig forskning. Genom att arbeta med beprövade metoder och verkligen sprida kunskapen är det möjligt att nå ut brett med projektet.

Ett av de första stegen i detta arvfondsprojekt är att samla in berättelser om olika händelser där män har gått över gränsen. Män måste våga rannsaka sig själva och vara öppna med sina personliga erfarenheter precis som kvinnor under senare år har blivit bättre på att ta upp fall där de har drabbats.